Įmonės veiklos pristatymas

UAB “Krivita” įsteigta 1998 metų gegužės mėn. 29 dieną, įmonės rejestro Nr. AB98-552. 2000 metų birželio mėn.

Lietuvos Respublikos audito, apskaitos ir turto vertinimo instituto taryba 2000 m. liepos mėn. 21d. nutarimu Nr. 26-5 suteikė bendrovei teisę verstis turto ir verslo vertinimo veikla. Įmonės kvalifikacijos atestatas Nr. 000058, išduotas 2000 liepos 25d. 2012 m. rugpjūčio 1 d. bendrovė buvo įrašyta į Išorės turto arba verslo vertinimo veikla turinčių teisę verstis asmenų sąrašą bei buvo išduotas Pažymėjimas Nr. 103.

Įmonė turi antrinę veiklą, kuri yra susijusi su transporto paslaugomis. Taigi įmonės patirtis ir žinomumas yra siejamas su dvejomis sritimis.
Plėčiamės ir stengiames suteikti tikslingas ir naudingas paslaugas abejose srityse.

Bendrovė turto vertinimo veiklą yra apdraudusi turto arba verslo vertinimo įmonės ir nepriklausomo turto arba verslo vertintojo civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu AAS „BTA Baltic Indurance company“ filiale Lietuvoje. Metinė draudimo suma 290 000 Eur.

Per šešiolika turto vertinimo skyriaus gyvavimo metų buvo atlikta apie keletas tūkstančių kvalifikuotų turto vertinimo darbų.

Įmonės atliekamų darbų apimtys sistemingai auga, o atliekami darbai yra vis sudėtingesni, todėl vertintojai nuolatos savo žinias gilina įvairiuose seminaruose ir konferencijose.

 

VYTAUTAS KRIKŠČIŪNAS

CEO 

Klientas yra  visada teisus. Todėl Mes žinome pateisinti kliento lūkesčius.