Nuo 2000 metų birželio mėn. 1 dieną buvo įkurtas Turto vertinimo skyrius, kurio pagrindinė veikla yra turto vertinimas. 2007 metais bendrovė atidarė turto vertinimo padalinį Kaune.

Lietuvos Respublikos audito, apskaitos ir turto vertinimo instituto taryba 2000 m. liepos mėn. 21d. nutarimu Nr. 26-5 suteikė bendrovei teisę verstis turto ir verslo vertinimo veikla. Įmonės kvalifikacijos atestatas Nr. 000058, išduotas 2000 liepos 25d. 2012 m. rugpjūčio 1 d. bendrovė buvo įrašyta į Išorės turto arba verslo vertinimo veikla turinčių teisę verstis asmenų sąrašą bei buvo išduotas Pažymėjimas Nr. 103.

Bendrovė turto vertinimo veiklą yra apdraudusi turto arba verslo vertinimo įmonės ir nepriklausomo turto arba verslo vertintojo civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu AAS „BTA Baltic Indurance company“ filiale Lietuvoje. Metinė draudimo suma 290 000 Eur.

Per šešiolika turto vertinimo skyriaus gyvavimo metų buvo atlikta apie keletas tūkstančių kvalifikuotų turto vertinimo darbų.

Įmonės darbuotojų, kaip turto vertintojų, patirtį nusako įmonės sudarytos sutartys ir jų atlikti darbai tokiom stambiom įmonėm ir įstaigom kaip: UAB „If draudimas“, UADB “ERGO LIETUVA”, UAB “BTA Draudimas”, AB „Lietuvos geležinkeliai“, UAB „Lit – invest“, VšĮ „Vilniaus mokytojų namai“, UAB „EMSI“, VĮ „Turto bankas“, UAB „Kristiana“, UAB “Penki kontinentai”, UAB “Baltic ground service”, Vilniaus ir Kauno miestų savivaldybės, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Vilniaus miesto ir rajono apylinkių teismai (pagal nutartis), Vilniaus Kauno, Šiaulių, Klaipėdos apygardos teismai, Jonavos apylinkės teismas, įvairios antstolių kontoros, advokatai ir jų kontoros, fiziniai ir juridiniai asmenys.

Įvertintų tiek nekilnojamojo turto, tiek kilnojamojo turto objektų sąrašas labai platus. Kaip vienus iš svarbesnių galima paminėti – nekilnojamojo turto – orlaivio Boeing vertinimas; 146 ir 237 žemės sklypų masyvo, suformuoto padalinus po detaliojo plano vertinimas; AGROWILL grupei priklausančių penkiolikos žemės ūkio bendrovių turto įvertinimas; projektuojamo ofisų centro Vilniuje įvertinimas; degalinių vertinimas; viešbučiai ir kitokie nekilnojamojo turto objektai.

Su mumis dirba turto vertintojai:

Irmanta Krikščiūnienė- turto vertinimo skyriaus vadovė, 1999 metais Vilniaus Gedimino technikos universitete baigė nekilnojamojo turto vertinimo magistrantūrą ir jai buvo suteiktas vadybos magistro laipsnis bei išsilaikė vertintojo asistento kvalifikacijos pažymėjimus Nr. A 000461, * 000259, A 000507. 2005 m. birželio 01 d. Irmantai Krikščiūnienei išduotas nekilnojamojo turto vertintojo kvalifikacijos pažymėjimas Nr. A000341. Vertinimo darbus atlieka nuo 1999 metų. Nekilnojamojo ir kilnojamojo turto vertinimo darbų atliko apie 1500. Irmanta Krikščiūnienė yra Turto ir verslo vertintojų asociacijos viceprezidentė, Lietuvos turto vertintojų asociacijos narė. Pagal 2009 m. gegužės 29 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro Įsakymą dėl įrašymo į Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sąrašą Nr. 1R-169 Irmanta Krikščiūnienė buvo įrašyta į teismo ekspertų sąrašą.

Viktorija Jonaitienė - turto vertintoja asistentė, 2007 metais Vytauto Didžiojo universitete įgijo verslo administravimo bakalauro kvalifikacinį laipsnį. 2008 m. balandžio 9 d. Viktorijai Jonaitienei išduotas nekilnojamojo turto vertintojo asistento kvalifikacijos pažymėjimas Nr. A001644.

Valdas Seliukas - turintis nekilnojamojo ir kilnojamojo turto vertintojo kvalifikacijos pažymėjimus Nr. A000188, A000202, vertinimo darbus atlieka jau nuo 1997 metų.

Vertinimai buvo atliekami visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Daugiausiai buvo vertinamas išvaržomas turtas, bankrutavusių įmonių turtas, vertinimas rinkos vertei nustatyti, turto pasidalinimui, pirkimo – pardavimo sandoriams sudaryti, mokestinės vertės patikslinimui, įkeitimo sandoriams sudaryti, finansinėms ataskaitoms.

Turto vertinimo skyriaus vertintojai nuo pat savo veiklos pradžios specializuojasi išvaržomo turto vertinimo srityje, todėl turi didelę patirtį ir žinias apie areštuoto ir parduodamo iš varžytynių turto likvidumą. Taip pat įmonės vertintojai atlieka įvairius turto vertinimus ir ekspertizes teismams pagal teismų nutartis, retrospektyvinių verčių nustatymui, skyrybų bylose, žyminio mokesčio apskaičiavimui ir kt. vertinimo atvejais bei tikslais.

Įmonės atliekamų darbų apimtys sistemingai auga, o atliekami darbai yra vis sudėtingesni, todėl vertintojai nuolatos savo žinias gilina įvairiuose seminaruose ir konferencijose.

Licencija